B&B Casa Domingo

Wandelen langs lang vergeten graftombes.

Wellicht toepasselijk met deze dagen ging Carine samen met historicus / archeoloog Juan op weg om enkele dolmen te bezichtigen die nog maar pas werden blootgelegd of die nog blootgelegd moeten worden (wachten op permissie van eigenaar om met de opgravingen te beginnen).

Een hunebed of dolmen is een megalitische (Grieks: mega=groot en lithos=steen) steenkamer  uit de prehistorie die bestaat uit staande draagstenen, overdekt door platte dekstenen.
Megalieten kunnen we in twee soorten verdelen: de dolmen (stenen tafel) en de menhirs (rechtopstaande steen).

Het werd een leuke wandeling met aangename temperaturen en natuurlijk de nodige rustpauzes.

 

Een wandeling door een prachtig landschap, een ontdekkingstocht niet alleen om de geschiedenis kort te doen herleven maar ook om te beseffen dat we ons op een bijzondere plek bevinden waar overal sporen en fragmenten van het vroegere leven verspreid liggen.

 

De gemeenschappen uit het Neolithicum en de Kopertijd bestonden uit slechts enkele tientallen personen. Vandaar dat we ook dolmen aantreffen van veel kleinere omvang, waarbij geen grote steenblokken werden gebruikt zoals de dolmen van “El Tesorillo de la Llana” (zie foto).

 
 

Laat ons hopen dat de overheid meer bescherming gaat bieden aan de megalieten die ware opslagplaatsen zijn van informatie over de cultuur van de bouwers en hun voorouders.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest