B&B Casa Domingo

La Peña de los Enamorados, een verborgen legende !

Eén van de meest opvallende landmarkeringen rond de stad Antequera is ongetwijfeld de Peña de los Enamorados (de rots van de geliefden). Het silhouet van deze berg in het landschap kreeg van de plaatselijke bevolking de bijnaam “het gezicht van de indiaan”. Het lijkt immers op een gezicht dat naar boven kijkt en met gesloten ogen ontspannen en mediterend geniet van de zon.

De legende, verbonden met deze berg, is niet bijster origineel maar wordt door de bevolking graag verteld: er was eens een christelijke jongen die als slaaf werkte bij een rijke Moorse familie en er verliefd werd op de dochter. Een relatie die geheim gehouden moest worden. In de eerste versie van deze legende werd de reden waarom deze relatie geheim moest gehouden worden uitsluitend gezocht in het standenverschil tussen een arme slaaf en een rijke familie en geenszins in hun verschillende geloofsovertuiging !! Bij de eerste de beste gelegenheid besloten ze samen te vluchten en achterna gezeten door de vader van het meisje met zijn groep ruiters klommen ze steeds hoger op de berg tot ze geen kant meer opkonden en zich ten einde raad samen, in een innige omhelzing, van de rots wierpen omdat ze liever stierven in elkaars armen dan afstand te doen van hun liefde voor elkaar.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest