B&B Casa Domingo

De drie wijzen komen uit Andalusie !!!

Het nieuwe jaar is aangebroken en de kinderen kijken met blijde
verwachting uit naar de geschenkjes die de drie koningen hen brengen op 5 januari.
Hier in Spanje zijn het immers de drie koningen (Los Reyes Magos) die de geschenken brengen aan de brave kinderen en niet Sinterklaas of de Kerstman.
Sinterklaas komt uit Turkije en dus niet uit Spanje (zie onze vorige blog)
maar wist je ook dat de drie koningen niet uit het Oosten maar uit Andalusië komen ?
 

In het nieuwe boek “De jeugd van Christus” van Joseph Ratzinger (Paus
Benedicto XVI) situeert hij de komst van de drie koningen vanuit het uiterste
westen van de wereld zoals die toen gekend was, namelijk uit Andalusië !  Volgens de heilige teksten van Mattheüs en de
profetie van Isaïas komen Melchior, Caspar en Balthasar immers uit Tarsis of
Tartessis, een koninkrijk dat de geschiedkundigen vandaag situeren in het
westelijk deel van Andalusië. Ze werden ook omschreven als drie wijzen (en niet
drie koningen) zonder kamelen noch dromedarissen maar wel met wierook, goud en
mirre die het Andalusische aroma naar de kerststal brachten (waar de os en de
ezel, volgens de huidige paus, ook al geen deel van uitmaakten).

Zoals je ziet kan er dus wel een en ander
veranderen in de loop van de geschiedenis, maar volgens welingelichte bronnen
blijven de wijze mannen wel uit Andalusië komen hoor 😉

Er zit veel waarheid in wat de drie wijzen hebben gezegd, namelijk dat Nieuwjaar geen einde of begin is maar een
verder uitbreiden van ieders wijsheid aan de hand van nieuwe ervaringen. En
hoe kun je dit beter doen dan door te reizen 😉

We kijken er al naar uit om jullie in 2013 te
mogen ontvangen als onze gasten ! Neem alvast eens een kijkje op http://www.casadomingo.be

 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest