B&B Casa Domingo

Alle paddestoelen zijn eetbaar, al zijn er enkele die je maar één keer kunt eten…

Het seizoen is opnieuw aangebroken om naarstig op zoek te gaan naar heerlijke paddestoelen. Het is een traditie en kennis die nog in vele families van generatie op generatie wordt doorgegeven en waaraan de ganse familie deelneemt.

Dat zoiets niet zonder gevaar is vertellen de jaarlijkse statistieken die aantonen dat ook niet-eetbare paddestoelen vrij regelmatig in de maaltijd terechtkomen met alle gevolgen vandien. Een leerrijke manier om hierover meer te weten te komen is door deel te nemen aan het jaarlijkse kennismakingsweekend dat in onze streek, meer bepaald in het witte dorpje Monda, wordt georganiseerd.

 Als niet-kenner kun je best gewoon genieten van de gezonde boswandeling en vol verwondering kijken naar de soms wel écht prachtige tafereeltjes die de natuur op je netvlies schildert.

 En natuurlijk laten we ze ons ook wel smaken 😉

 Kom je eens proeven ?
Speciale verblijfsvoorwaarden vanaf 15/11/2012 tot 31/03/2013 op www.casadomingo.be

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest